Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom är en ångestsjukdom som innebär att du har svårt att kontrollera din ångest, vilket påverkar livet.


Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom – GAD

Alla människor lider av ångest då och då, det tillhör livet, men för att få diagnosen generaliserat ångestsyndrom så innebär ångesten långvariga besvär som gör att det är svårt att sköta arbete, sociala kontakter och familjeliv.

Ofta börjar generaliserat ångestsyndrom i barndomen eller i tonåren. Kvinnor drabbas oftare än män.

Symptom

 • Ängslan
 • Dålig sömn
 • Trött på grund av all oro
 • Oro på ett överdrivet sätt
 • Osäkerhet
 • Okoncentrerad
 • Rastlös
 • Pessimistisk
 • Spänd
 • Stressad
 • Lättretlig
 • Tar ut olyckor i förskott

Dessa psykiska symptom kan leda till fysiska symptom så som spända muskler, tandgnissling, darrningar, muntorrhet och mag- och tarmproblem så som ont i magen.

Den som lider av generaliserad ångestsyndrom får ofta höra av människor i sin närhet att den oroar dig för mycket. Den som lider av generaliserad ångestsyndrom har också en ökad risk för att drabbas av depression eller missbruk.

Behandling

Tror du att du lider av generaliserat ångestsyndrom borde du kontakta din läkarmottagning. Där kan de hjälpa dig med att utreda vad det är du lider av. Behandlingar som fungerar bra vid generaliserat ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel.

Egenvård:

 • Sov regelbundet
 • Motionera regelbundet
 • Minska kaffe och nikotinanvändningen
 • Gör avslappningsövningar/mindfulness
 • Prata med någon som du litar på

Du som anhörig

Som anhörig kan det vara svårt att veta hur du bäst kan hjälpa till. Det är därför bra om du skaffar dig kunskap om vad generaliserat ångestsyndrom är. Ibland kan även du som anhörig behöva hjälpa och pusha en person som lider av generaliserat ångestsyndrom att söka hjälp.

Ångestsyndromsällskapet är en stödorganisation som du kan vända dig till.