Symptom på panikångest

Panikångest ger både psykiska och fysiska symptom. Det är en väldigt obehaglig känsla där man upplever rädsla och panik. Du kan också få ont i bröstet, känna stickningar i händer och få andnöd. Kom ihåg att panikångest inte är något farligt och att det kommer att gå över av sig själv.


symtom panikångest

Panikångest ger väldigt starka känslor av panik, så som en känsla av att du kommer att dö.

1. Panikkänslor

Panikångest består av väldigt starka känslor så som rädsla och panik. Detta är väldigt obehagligt. Det kan finnas en stark rädsla att dö, och en rädsla att man håller på att bli tokig.

2. Plötslig attack

Attacken kommer plötsligt och oftast utan synlig orsak eller att du är beredd. Därför kan det kännas väldigt obehagligt.

3. Ångesten blir starkare

Det kan kännas som att ångesten blir värre och starkare med tiden. Men den kommer så småningom att minska och avta.

5. Fysiska symptom

En panikångest kan kännas i hela kroppen och ge fysiska symptom. Så som andnöd, yrsel, hög puls, hjärtklappning, skakningar, svettningar, illamående, kvävningskänslor, overklighetskänslor, smärtor i bröstet samt stickningar/domningar i händer och fötter.

4. När den går över

Attacken kan hålla på i några minuter till några timmar, men den kommer att gå över och det är inte något farligt.